Disclaimer

De informatie die vandeMeulenhof aan je ter beschikking stelt op deze website, is zorgvuldig door vandeMeulenhof samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Om te waarborgen dat de inhoud van deze website steeds actueel, correct en volledig is, voert vandeMeulenhof regelmatig controles uit. Ondanks deze maatregelen kan vandeMeulenhof u niet garanderen dat de informatie op deze website op enig moment steeds actueel, correct en volledig is. Iedere aansprakelijkheid voor door u geleden schade in verband met informatie op deze website wordt door vandeMeulenhof dan ook uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van de opzet of grove schuld van vandeMeulenhof.

Aanvullende informatie / Copyright

De auteursrechten op deze website berusten bij vandeMeulenhof. Zonder uitdrukkelijke toestemming van vandeMeulenhof is het niet toegestaan om de inhoud van deze website aan te passen, de website te verveelvoudigen of delen daarvan te (her)gebruiken in ander materiaal. Het is toegestaan om te linken naar deze website mits de inhoud van deze website bij het aanklikken van de link, wordt getoond in een eigen scherm. Het gebruik van framing, inlining of een andere wijze van het tonen van de inhoud van deze website binnen een andere webpagina is niet toegestaan.